top of page
wadi_edited.png

חומר ואדי

 תערוכה קבוצתית
אוצרת: תמר בלוקיו 

רבקה איזיקסון, פנינה אתרוג, שי בוזגלו, חמי ברקן, ציפי דובר, נועה היימן דרור, שחר זהבי, שושנה זלוטניק, סיליה יצחק, ארזה כהן, עופר מולכו, דליה מטמון, סמדר סיגלר, מטולה עובדיה, צ׳צ׳ה פורת ז״ל, ד״ר ליזה קריג, נעמי רותם  

"חומר ואדי" (אלוביום), הוא שם למשקע של חול, אבנים וטיט, המצטבר בערוצי המים כתוצר של סחף, של תנועת חלקיקים מוצקים המובלים על ידי כוח המשיכה בעזרת מים ורוח. ברחבי הערבה מצוי חומר ואדי בשפע בינות לצוקים ובערוצי הנחלים, היבשים ברובם, והוא משמש כחומר למילוי גינות וכמצע טוב לגידול צמחייה. באופן מסוים, כולנו חומר ואדי. כולנו חלקיקי אנוש החיים במדבר, בין ההרים ובערוצים, כשכוחות המשיכה מופעלים ומפעילים אותנו בהענקת השראה אינסופית ליצירה ולדיאלוג פנימי וסביבתי.

 

בתערוכה הקבוצתית של אמנים מהערבה, משמשת הכותרת “חומר ואדי“ כאנלוגיה לעבודות האמנות המוצגות בה, שהן תוצרים של תהליכי היצירה השוקעים, נסחפים ונעים בואדיות עולמם הפנימי של האמנים. כמו חומר ואדי, האמנים חשופים לכוחות המשיכה ואיתני המדבר, מובלים ויוצרים מתוך ואדיות פנימיותם ונשמתם, כל אחד בחומר ובטכניקה אחרים, המבטאים תהליכים פנימיים מורכבים ואישיים. היצירה והחומר מתגלמים לעבודות שונות, תוך שימוש במגוון טכניקות, ביניהן פיסול ויציקה בברונזה, ברזל, עץ וחמר, וכן ציור בשמן, אקוורל ואקריליק.

 

תנועת חומר ואדי באמצעות מים ורוח, מהדהדת או מקבילה, בנוסף לתהליכי היצירה, גם לתנועת בני האדם במדבריות, אם בשיירות מסחר נודדות בעבר, ואם בהתיישבות קבע חלוצית בעידן המודרני. תנועת החיפוש אחרי השקט וההשראה בטיולי ואדי, הופכת לחמצן קיומי עבור היוצרים המקומיים, ומופנמת בעבודותיהם, המשקפות את הסביבה בה הם פועלים.

 

בזכות תהליכים מעגליים אלה, יתכן וכוחה העיקרי של התערוכה, הוא היכולת לאפשר למבקרים מבט כפול של התבוננות בקשר בין אמנות וסביבה - בין השפעת הסביבה הגאוגרפית והאנושית של הערבה, בה הם פועלים, על המבע היצירתי של כל אחת ואחד מהאמנים, לבין הייצוג המגוון של אותה סביבה כפי שהוא מגולם ביצירותיהם. כך, בין אמנות קהילתית לאינדיבידואליזם יצירתי, נרקמת לעיני המתבוננים מאחורי ומבעד ליצירות התגלמות חדשה של חומר ואדי – של סחף, של משקע, של רוח היצירה.

קרדיטים

עריכת טקסט: אדווה שי

התקנה: אנדרי חונטר

תאורה: ראובן גרטנר

גרפיקה: סטודיו ערבה

צילומים: אביעד בר

bottom of page