top of page
תורפות.jpg

תורפות

טינקר שיראי

"זה לא אותו דבר לשאת תינוק בתוך הגוף שלך לעומת מחוצה לו. זה לא אותו דבר לעשות אהבה בתוך הגוף שלך לעומת מחוצה לו". 

לוס איריגאריי

תורפות של טינקר שיראי כולל גם את הפגיעות של נקודות החולשה – נקודות התורפה – וגם את ההכרזה והחזון של עידן חדש – תור-פות – תקופה חדשה שחורגת מההיגיון הפאלי. בסדרות ציורים ורישומים על נייר, קנבס, פיסות קיר גבס (מברצלונה, ניו יורק והוד השרון), וכן פנקסים ויומנים טינקר שיראי, מציגה ב"תורפות" רישומים, ציורים ושרבוטים, כמו גם כיתובי מראה ואיורים שיצרה לאורך השנים. אחת הטכניקות שפיתחה לעצמה היא רישום מתוך קיר בוץ. בביתה בצוקים, טינקר מתבוננת בגשושיות הקיר החשוף ומוצאת בו דמויות וסיפורים. כמו שילוב של "משל המערה" של אפלטון וציורי המערות בלאסקו, טינקר שיראי קוראת בפני השטח השתקפות ובה בעת מטילה על הקיר דמויות. הפארדוליה הזאת – היכולת לראות פנים בכל דבר – מתממשת בציורים רבים של טינקר; כל בית נראה כמו דמות, כל עיגול - פנים, כל קו - יצור. האנשת העולם – הפיכת הכל לחי, לאנושי, לילדי – זהו אחר ממאפייני "תורפות". 

קרדיטים

טקסט: יהושוע סיימון

אוצר: אורן פישר

התקנה: שירן מור

תאורה: ראובן גרטנר

גרפיקה: סטודיו ערבה

צילומים מפתיחת התערוכה. צילם: ניר חיים שכרוף

bottom of page